Angrerettsskjema

Skjema D (bokmål) side 1 av 2.

Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skjemaet skal brukes ved salg utenfor fast utsalgssted og fjernsalg av finansielle tjenester.

 

DU HAR 14 DAGERS (EVT 30 DAGERS) UBETINGET ANGRERETT

 

Etter angrerettloven kan du som hovedregel gå fra avtaler som du har inngått med tjenesteyteren uten at dere har møttes fysisk (fjernsalg), for eksempel e-post, telefon, vanlig post, og avtaler som du har inngått med foretaket ved dørsalg, messesalg, gatesalg mv. (utenfor fast utsalgssted). Du kan bruke angreretten innen 14 dager fra avtalen er inngått og du har mottatt alle opplysninger som angrerettloven krever og på den måten som loven krever. Ved fjernsalg av livsforsikring og individuelle pensjonsavtaler (IPA) er fristen 30 dager. Salg utenfor fast utsalgssted av livsforsikring og IPA følger hovedregelen om 14 dagers angrerett. Du trenger ikke oppgi noen grunn for at du bruker angreretten.

 

Du må gi tjenesteyter melding om bruk av angreretten innen fristen. Det kan du gjøre på hvilken som helst måte. Det anbefales at du bruker dette skjemaet. Du har overholdt fristen dersom du har sendt meldingen innen fristens utløp (for eksempel postlagt angreskjemaet, sendt den per fax, e-post, via nettbank o l). Du bør sørge for at du kan dokumentere dette.


 

Fylles ut av tjenesteyteren:

 

Tjenesteyterens navn: SCANDY IMPORT AS     Organisasjonsnr: 920811639

 

Adresse: SORGENFRIGATA 39A, 0365 OSLO

 

 E-poststadresse: INFO@HAUSSCANDY.COM

 

Kundens fødselsdato______________________   

 

Avtalenr./referansenr_____________________________

 

Hva slags tjenester__________________________________________________________________

 

Avtalen ble inngått den (dato)_________________

 

Angreskjemaet ble levert (dato)_____________________

 

Fylles ut av forbrukeren og sendes til tjenesteyteren. OBS! Skjemaet skal ikke sendes til Barne- og likestillingsdepartementet. Jeg benytter meg av angreretten.

 

Angreskjemaet er mottatt den_________________________(dato)

 

Navn_________________________________________________________________________________

 

Adresse_______________________________________________________________________________

 

Telefonnr. privat__________________jobb_________________ mobil____________________________

 

E-postadresse__________________________________________________________________________

 

Dato__________________                          Underskrift_________________________________________